Eesti EKB Koguduste Liidu koduleht asub uuel aadfressil: http://kogudused.ee.