Päeva kirjakoht: Js 45:1-7
Nädala moto: Jumala sõna rahvastele

kutse kool KEILA 20 1200x848