Intensive outpatient therapy always begins the phase, which is crucial for maintaining the patient\'s life. In this case, the death rate of middle-aged people and young people is even higher. E \'extremely important, leading to death in the early hours of the period of acute myocardial infarction. The cause of death is the most frequent ventricular fibrillation, which usually precedes the onset of ectopic excitation foci in the myocardium. Recognition of time to save the life of the patient\'s atrial pop over to these prednisone guys and ventricular defibrillation. In the first minute of this process, it is still at 90% of salary, but after three minutes, the chances of success are not more than 10% of patients. Among outpatients, it must be guided by the following strong therapeutic principle: as soon as the diagnosis and emergency care provided, patients with acute myocardial infarction should be immediately hospitalized in intensive care. Every hour, the delay of each minute can cost the life of a patient.

Suvefestival "...järgi?" Kohilas

Liidu juhatus

 Liidu juhatus on 3-7-liikmeline. Vanematekogu valib neljaks aastaks Liidu presidendi ettepanekul juhatuse liikmed, sealhulgas peasekretäri. Liidu peasekretär peab olema vaimuliku ordinatsiooniga.

Liidu juhatus:

  • korraldab Liidu tööd konverentside ja vanematekogu koosolekute vahelisel ajal;
  • määrab kindlaks Liidu kantselei ja tööorganite põhilised töösuunad, lähtudes põhikirja §st 9;
  • kinnitab Liidu palgaliste töötajate (välja arvatud president, peasekretär ja juhatuse liikmed) koosseisu ja nende palgamäärad;
  • korraldab Liidu finants-majanduslikku tegevust;
  • esitab Liidu konverentsile Liidu eelarve, majandusaasta aruande ja konverentsi otsuste projektid;
  • määrab koguduste ja Liidu aruandluse vormid ja nende esitamise tähtajad;
  • annab ametikandjatele vastavad tunnistused;
  • kinnitab Liidu häälekandjate tegevtoimetajad.

 

 

 

Päeva kirjakoht: 1Jh 4:7-21
Nädala moto: Armastuses

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017