Päeva kirjakoht: 2Ms 34:29-35
Nädala moto: Jumala auhiilgus

kutse kool KEILA 20 1200x848