Kodulehe suunaja

Kõrgem Usuteaduslik Seminar

Kõrgem Usuteaduslik Seminar on Eesti EKB Koguduste Liidu koguduste kool. Paarikümne aasta vältel on Seminaris erineva pikkusega koolitustel osalenud üle tuhande inimese. Õppimistundides on süvenetud Jumala Sõnasse, paljud on leidnud oma tõelise kutsumuse. Seminari tasemeõpe pole andnud üksnes kõrgharidust tõendava diplomi, vaid ka tegusa ja üksteist toetava sõprusvõrgustiku. Seminari tasemeõppe lõpetanute hulgas on nii pastoreid, kaplaneid, misjonäre kui ka paljudel teistel erialadel töötavaid inimesi.

Oleme tänulikud kõigile, kes on aastate vältel toetanud Seminari rahaliselt, eestpalvetega ja muul viisil. Tänu ka neile, kes on annetanud Osvald Tärgi nimelisse teoloogilise hariduse fondi. Toetajate abiga saame teenida kogudusi ja nende töötegijaid.

2012. aastal tähistasime 90 aasta möödumist Kõrgema Usuteadusliku Seminari eelkäija, Eesti Baptisti Jutlustajate Seminari, asutamisest. Sellist ajahorisonti silmas pidades on teoloogilise hariduse vili meie koguduste jaoks olnud väga suur. Paljud asjad meie ümber kaovad, ühiskondlikud olud muutuvad, kuid omandatud hariduspagasit ei saa inimeselt keegi ära võtta. Tahame ka täna teenida kogudusi oma võimaluste ja andidega. Haridus on püsiväärtus, seda enam vaimulik haridus. Inimese loomise juures ütles Jumal: „Olge viljakad ja teid saagu palju!" Viljakus kui nõue ja kvaliteet läbib tervet inimelu. Nõndasamuti ka teoloogilises hariduses – ka siin kehtib viljakuse printsiip. Harigem ennast, siis talletuvad püsiväärtused, väheneb harimatus ja kaduvate vajaduste põhjal elamine. Õppigem, et meiegi elus väljenduks algkristlik usutunnistus „Jeesus on Issand"!

Riiklikult akrediteeritud rakendusliku erakõrgkoolina on Seminari väärtuseks soodne keskkond vaimulikuks kasvamiseks ja oma kutsumuse leidmiseks. Ühtlasi väärtustame õppetöös õppijakesksust, paindlikkust ja proaktiivsust.

Seminari missiooniks on:

 • koolitada koguduste ja ühiskonna teenimiseks kohaste isikuomaduste ja pädevustega töötegijaid;
 • edendada muutuvas maailmas tööturu vajadustele vastavat elukestvat õpet;
 • teostada rakendusuuringuid ning kujundada vabakirikliku teoloogilise mõtte ja praktika arengut Eestis.

Seminari eesmärgiks on:

 • valmistada ette kaasaegsete teoloogia-alaste baasteadmiste ja vajalike pädevustega vaimulikke, koguduste töötegijaid ja muid spetsialiste tööks usuteaduslikku kõrgharidust eeldavatel ametikohtadel (pastorid, jutlustajad, koguduslike töölõikude juhid, kaplanid jne) ning edasiõppimiseks magistriõppes.

Seminar korraldab:

 • 3-4-aastast teoloogilist õpet, mis toimub sessioonõppe vormis Tartus ja viib rakendusliku kõrghariduse omandamiseni;
 • piiblikooli kursuseid ja täiendkoolitusi koostöös kogudustega.

2013. aasta olulisemateks tegevussuundadeks on:

 • piiblikooli loomine;
 • oma töö ja tegevuse tõhustamine;
 • 2014. aasta üleminekuhindamise ettevalmistamine;
 • koguduste toetamine koolituste abil;
 • toetada koguduste tegevust teoloogilise ekspertsusega ja erinevate uuringute läbiviimisega.

Seminar ootab abi:

 • eestpalvete näol Seminari rektori, õppejõudude, õppurite ja kõigi töötajate ning hoolekogu eest;
 • rahaliste annetuste näol Seminari üldiste vajaduste toetamiseks või konkreetselt mõne seminaristi stipendiumi katmiseks;
 • julgustava suhtumise eest koostöö näol – et innustada seminariste nende pühendumisel jumalariigi tööle ja andidekohasele teenimisele.

Kõrgem Usuteaduslik Seminar
Annemõisa 8 • 50708 Tartu
Tel 744 6631 • See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.www.kus.tartu.ee

Seminari saab toetada, tehes ülekande arveldusarvele:
SEB Pank: EE341010152001813008
Saajaks märkida: Eesti EKB Koguduste Liit.

Rektor Einike Pilli See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Õppejuht Kerli Valk See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Koolitussekretär Tiia Teesaar-Meema: 744 6631 • 5635 9319, leping peatatud
Raamatukoguhoidja Kalev Normak:  5829 4751

Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017