Tähista Tervenemist ei sildista kedagi

Eestimaa külm ja pime sügis on enamusele meist psühholoogiliselt raske aeg ning paljudel võimenduvad sel ajal  üksildus, mõttetuse ja tühjuse tunne, melanhoolsus ning depressioon. See omakorda tõukab inimesi sageli erinevatesse hävitavatesse käitumismustritesse või sõltuvuskäitumistesse. Lootusetust ja masendust on kindlasti süvendanud ka mõnda aega kestnud tööpuudus ja üleüldine majandussurutis.

Erinevad kogudused Võrus on otsustanud sellele „hallile ajale“ vastukaaluks alustada 14. oktoobrist, igal reedel kell 18, programmiga Tähista Tervenemist (TT), mis on mõeldud toetama mitmesuguste probleemide ja raskustega võitlevaid inimesi. Tegemist on oikumeenilise (s.t. erinevate kirikute koostöös) kristliku eneseabiprogrammiga, mis on  alguse saanud USA-st Saddlebacki kogudusest ning rajaneb 12 sammul ja Piiblist tuntud Mäejutluse õndsakskiitmistel. Eestis on TT maaletoojaks Maire Ivanova Eesti Metodisti Kirikust. Tähista Tervenemist programmil on ka oma kodulehekülg www.ekklesia.ee/tt.

Gruppi oodatakse kõiki neid, kes tunnevad, et mõni mure on saamas suuremaks
piinlikkustundest, mis seni abi otsimist takistanud. Tulla võib igasuguste probleemidega, nagu näiteks viha ja andestamatus, depressioon, sassis suhted, sõltuvused ja kaassõltuvus, tõsine enda või lähedase haigus, lein, negatiivsed mälestused, traumaatilised kogemused, madal enesehinnang, perfektsionism, mittefunktsionaalne lapsepõlvekodu, süütunded ja häbi, vaimulik tupikseis jne.

TT-programmis julgustatakse inimesi lisaks grupile pöörduma vajadusel ka vaimulike ja psühholoogide poole, st grupp ei asenda professionaalset abi, küll aga on suureks toeks.

Esimesed kolm korda on grupp huvilistele avatud, kuid pärast seda läheb grupp n.ö. lukku ja uued inimesed enam liituda ei saa. Grupi reeglites rõhutatakse igal nädalal üle, et anonüümsus ja konfidentsiaalsus on põhitingimused. Grupis räägitu peab gruppi jääma. Grupp on tasuta, kuid programmis kasutatavad töövihikud tuleb igal osalejal endal välja osta (2 EUR/ tk).

Tähista Tervenemist programm alustab Võrus juba teist aastat. Seekord  on korraldajateks  metodistid, adventistid, luterlased ja baptistid. Rühm hakkab koos käima adventkoguduse ruumides, Jüri tn 53. Oma kogemustest seoses Tähista Tervenemise programmiga olid lugejatega nõus jagama meeste gruppi juhtima asuv Joel (39) ja naistegrupi juht Tiina (50).

Kuidas te sattusite TT gruppi?

Tiina: Olin otsinud AA sarnast gruppi kaassõltlastele. Kahjuks ma ei leidnud sellist Võrust ja interneti-grupiga ka ei soovinud liituda. Kui kuulsin, et Võrus alustab 12-sammu grupp, kuhu võivad kõik oma probleemidega minna, siis otsustasin järele proovida, kas see ka toimib.

Joel: Otsisin midagi, mis oleks sügavam ilmalikest eneseabi rühmadest ja tuttavad üliõpilased kutsusid mind 2009. aastal Pärnus toimunud TT-koolitusele, misjärel alustas Tartus tööd esimene rühm Eestis. Sain seal kohe ühe grupijuhina kaasa aidata.

Millised olid teie eelarvamused selle grupi osas?

Tiina: Võibolla tegi mind natuke ettevaatlikuks teadmine, et see programm on välja töötatud Ameerikas ja mulle võõras kirikus. Peale selle arvasin algul, et sinna on oodatud pigem "suurte"
sõltuvustega inimesed.

Joel: Kuna ma olin juba selleks ajaks jõudnud kaasa teha mitmes 12-sammul põhinevas eneseabi grupis, siis olin pigem põnevil ja õhinas uuest algusest. Mingit eestlasele omast vastureaktsiooni nn ameerika nähtuste suhtes ma ei tundnud, kuna olin palju abi saanud AA-st, ATL-st, NA-st jt rühmadest.
Kas mäletate oma esimesi mõtteid ja emotsioone pärast esimest grupitundi?

Tiina: Kuigi mitut inimest, kes sinna tulid, ma eelnevalt tundsin, oli olukord võõras. Alates ruumist, kus me kokku saime kuni grupitunni ülesehituseni. Algul mulle ei meeldinud koos lugemised ja iseendast rääkimise ees tundsin hoopis hirmu. Vaatamata sellele, et mul sõnad takerdusid ennast tutvustades, tundsin aja möödudes, et ma kuulusin sellesse gruppi.

Joel: Ma olin väga suurel äratundmisel, et olengi midagi sellist oma ellu igatsenud. Mulle oli jäänud väheks sellest, et ilmalikes rühmades kõneldi mingisugusest Kõrgemast Jõust, keda keegi ei proovinudki käsitleda ega iseloomustada. TT-s kogesin kohe, et saan tänulik olla oma tervenemise eest Jeesusele Kristusele, kes on minu vabastaja. Kristlik programm pakub ka uusi laule, mis uuendavad inimsüdameid, aga ilmalikus versioonis pole selle nüansi peale üldse mõeldudki. Olen olnud AA suvepäevadel, kus bänd mängib alkoholi tarbimist propageerivat kõrtsimuusikat, kuid see pole lõõgastav, kui inimene peab mediteerima enese jaoks hukatusliku materjaliga. TT-s on see valupunkt kenasti ületatud ja kristlik ülistusmuusika avab meid Jumalale, et Tema saaks meid tervendada.
Kas ja kuidas suutsite end teiste ees avada? Kas pärast oli teiste ees piinlik või pigem vabanemistunne?

Joel: Sain end väga hästi avada, sest olin seda juba eelnevates rühmades palju harjutanud. Piinlikkusel pole enam sõnaõigust, kui ollakse harjunud enese probleemidest jagama teiste kuuldes. Pigem oli kergendustunne. Tähtis on see, et keegi ei vaidlusta ega diskuteeri selle üle, mida ma seal endast räägin, s.t. minu minutid on minu päralt ja teised austavad minu kõnekorda.

Tiina: Mind üllatas meeldivalt meie grupijuhi oskus ennast avada. See tekitas turvatunde ja julgustas mindki sama tegema. Kord mõtlesin tõsiselt, et kas ikka julgen ühest probleemist teistele rääkida. Kui tõsiasi välja sai üteldud, siis pärast tundsin pigem kergendust kui häbi. Häbi oli enne...

Milliste probleemidega on teie kogemuse põhjal TT-gruppidesse seni tuldud?

Joel: Perfektsionism on selline nähtus, mis võib täiesti halvata inimese tegutsemisvõime. See nähtus paneb ka teistesse halvustavalt suhtuma, kuna perfektsionistil on „latt“ liialt kõrgel ja keegi ei suuda seda ületada. Ta pole kunagi rahul ei enda ega teistega. Samuti on levinud madala enesehinnanguga inimeste problemaatika – ka nemad vajavad kohta ja aega, kus tegelda eneseuuringutega ning juurida välja hukutavaid käitumismustreid. Alati on olnud inimestel suhteprobleemid: lähedastega, iseendaga, Jumalaga. Suhteid annab alati lihvida ja sellega saab edukalt tegelda TT raames. Lisaks muidugi pornograafia-, teleka ja/või arvutisõltuvuste, söömishäirete ning teiste sõltuvusprobleemidega inimesed.

Millist abi olete TT-st saanud?

Joel: TT aitas mul korrastada oma minevikku. Pärast rahu sõlmimist mineviku suhetega olin valmis kihluma ja abielluma. Minu jaoks on TT-programm olnud väga praktilise väärtusega. Teised grupiliikmed on mulle peegeldanud tagasi mu hetkeseisu. Grupist tulev kriitika on öeldud armastusega ja pole mind pärssinud. Lisaks nimetatud peegeldusele on TT tugevuseks veel usalduslik keskkond oma probleemidega tegelemiseks – konfidentsiaalsus on põhinõudeks. Samuti saan ma kuulajana osa teiste problemaatikast ja see aitab mul suhtestuda sama probleemiga minu oma elus. TT suurim tugevus on see, et keskmes on Jumal, mitte inimene. See tähendab, et keegi ei saagi oma edusammudest ülbeks minna, sest kogu au tervenemise eest kuulub Jumalale. Seda nimetan ma vabastavaks kogemuseks. TT ei sildista oma pealkirjaga kedagi (alkohoolik või sõltlane vms) – see on universaalne programm.

Tiina: Igasugustel probleemidel on sisemised põhjused. Kui viimastega tegelda, siis probleemid kaovad või vähenevad. Hingehaavade avamine ja nendesse kogunenud valu väljalaskmine toimib sarnaselt mädapaise puhastamisele. Õppisin usaldama Kõrgemat Jõudu Jeesust Kristust, kes
ei otsi põhjust hukkamõistuks, vaid pigem võimalust mind vabastada ja aidata. TT teekaaslastest on saanud mulle kõige ustavamad sõbrad, kelle seltsis saan alati ilma hirmuta hukkamõistu ees olla ka nõrk. Programmi tugevuseks pean asjaolu, et sellel on süsteemne ülesehitus ning kindel algus ja lõpp - neli vihikut ja selle juurde kuuluv pühendumine ning üks periood ongi läbi. See ei taga, et kõik probleemid elust oleksid kadunud, vaid et olen jätkuvalt teel ja elan Jumalat usaldades ühe päeva korraga. Ometi saan jätkata teades ja tundes, et osa koormast sai lõplikult maha pandud.

Kellel soovitate sel sügisel gruppi tulla?

Tiina: TT-sse võiksid tulla kõik täisealised, kes tunnevad, et tahavad kasvada inimestena ja on valmis tunnistama, et vajavad selleks Jumala abi. Eelkõige ootan neid, kes tunnistavad endale, et nad vajavad ellu muutust ja on tahtlikud selle nimel pingutama.

Joel: Inimestel, kes ei põlga kristlikku lähenemist. Grupiga liituja peab olema rühma turvalisust tagavate reeglitega nõus ja peab püüdma neid ka ise täita. Grupil läheb raskeks siis, kui keegi tuleb teisi õpetama, selle asemel et rääkida enda probleemidest ja tegeleda nendega. Sellisel juhul palub grupijuht tulijal suhtumist korrigeerida. Aga kõik täisealised on oodatud, kes igatsevad elada oma probleemide suhtes märksa võidukamat elu.

Agnes Pulk

Tags: