Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi jõulutervitus AD 2016

Päeva kirjakoht: 1Ms 41:37-57
Nädala moto: Jumala auhiilgus

kutse kool KEILA 20 1200x848