Nelipühade soovid 2017

ERKI TAMM
Eesti EKB Liidu president

Saabuva Nelipühaga meenutab ülemaailmne kristlik kogudus Jeesuse antud tõotuse täitumist: „Te saate väe Pühalt Vaimult...“ (Ap 1:8) Selle jumaliku Vaimu väes sündis kogudus, millest võime meiegi olla osa 2000 aastat hiljem. Nelipühapäeval üllatusid „partlased ja meedlased ja eelamlased..., roomlased, juudid... ja araablased“, et nad kuulevad Jumala suurtest tegudest neile arusaadaval viisil! Kõikjal, kus evangeeliumi kuulutatakse, vajame justnimelt seda imet.

Nelipühaga ei meenuta me vaid algkristlastele osaks saanut. Meiegi oleme sama „Vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe Vaimuga“ (1Kr 12:13). Püha Vaimu isikus on Jumal kohal ning tegutseb siin maailmas ja ennekõike Kristuse koguduses ning koguduse kaudu, et Jumala Kuningriigi õigus ja arm saaks nähatvaks.

Paljud kristlased on saanud ärritatud vabariigi presidendi sõnavõttudest eesti riigi ilmalikkuse kohta. Kahjuks vastab see paljuski tõele. Teisalt on see meie väljakutse. Jumala tegutsemine peab saama koguduse kaudu nähtavamaks ja tajutavamaks. Nii nagu nelipühapäeval ja sellele järgnenud ajal, kui „apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist“ (Ap 4:33) ning „apostlite käte läbi sündis palju tunnustähti ja imetegusid rahva seas, ja nad olid kõik koos ühel meelel“ ning kogudusse „lisandus neid, kes uskusid Issandasse, suurel hulgal nii mehi kui naisi“ (Ap 5:12 jj).

Las Nelipüha sündmused inspireerivad meid ja täidavad igatsusega saada vaimult tuliseks (Rm 12:11) Jeesuse tunnistajaiks, kelle kaudu kogetakse Jumala üleloomulikku armastust ning Püha Vaimu imesid.

HELINA VOOGNE
Misjonitöö koordinaator

Apostlite tegude 1:8 tuletab meelde, et saadud Püha Vaimu vägi on selleks, et võiksime olla Jeesuse tunnistajaiks ilmamaa äärteni. Ka meil Eestlastel on selles osas oma roll ja kutsumine. Mul on hea meel, et meie hulgas on nii neid, kes on läinud "ilmamaa otsteni", kui neid, kes neid selles toetavad. Usun, et meil võiks olla veelgi rohkem välis- ja sisemisjonäre, koguduserajajaid, ja neid, kes on ära tundnud oma kutsumuse olla soolaks ja valguseks just seal, kus nad parasjagu on.

Kutsun teid ja kogudusi üles, toetama meie Liidu koguduste ühist misjonitegevust. Võimalusi on mitmeid:

  1. võib toetada välismisjonäre. Leiad lühiülevaate nende tegevusest siit: http://misjon.ekklesia.ee/misjonarid-2/
  2. toeta noorte suvist misjonireisi Bosniasse ja Kosovosse http://misjon.ekklesia.ee/misjoniseiklus/
  3. toeta misjonit Gruusias "adopteerides" kohaliku Gruusia misjonäri
  4. toeta koguduserajamise meeskondi

Oleme üks ihu ja kui keegi meist läheb, siis me läheme kõik - ühel meelel.