Kodulehe suunaja

Naistöö juhatus on uue aasta väljakutseteks valmis

5. jaanuaril 2013 alustas tegusalt uut aastat liidu naistöö juhatus, kohtudes Tallinnas Koskla tänaval, Allika koguduse ruumides. Iga juhatuse liige pidi lisaks suupistetele võtma kaasa ka vaimuliku sõnumi, mis just tema jaoks põletav oli. Olgugi et kõigil oli erinev sõnum, moodustasid need kokku julgustava üldsõnumi naistöö jaoks 2013. aastaks. Kokkuvõtvalt on naistöötegijate ülesandeks olla julgustajaks ja innustajaks teistele naistele, et iga naine teaks oma andi ja kutsumist Kristuse ihu ülesehitamisel (Ef 4:12-16).

juhatus2013 

Pärast Jumala kiitmist ja ülistamist jagas naistöö juhatuse esinaine Talvi Helde naistele vaimulikku sõnumit. Ta tõi hästi välja prioriteedid, mis iga kristlase elus peaksid olema. Jumalat ei saa seada tähtsuse järjekorda võrreldes muu elu juurde kuuluvaga, vaid Tema peaks olema igas valdkonnas meie elus esikohal ja üle kõige. Seetõttu on prioriteetide järjestus järgmine:

  • esikohal on perekond: abikaasa ja lapsed. Kui kristlik juht ei suuda oma perekonda hästi juhtida, ei oska ta juhtida ka kogudust ega muud vaimulikku töölõiku. Perekond on hea indikaator. Kui seal on kõik korras, siis edeneb ka töölõigu juhtimine.
  • Teisel kohal on töökoht, sest see on meie põhiline misjonipõld, meie vaimulik töö. Kristlastena peame tegema oma tööd nii hästi, et tööandja on meiega rahul ja võib meie üle uhkust tunda. Oma töökohal olles oleme paljude inimeste silmade all, kes meid pidevalt jälgivad. Nad vaatavad, kuidas me käitume, milline on meie suhtumine töösse ja teistesse inimestesse. Meie elu on meie tunnistus. Ja kui on võimalik, siis kasutame ka sõnu.
  • Kolmandal kohal on töötegemine koguduses. Kui kõik eelnev on meil korras, siis läheb korda ka see töö.

Peale vaimulikku osa asuti naistööküsimuste juurde. “Kuna naistöö jaoks eelarvet ei ole, siis me läheme sinna, kust kostub hüüdu,” ütles Talvi Helde, “ja teeme nii palju kui suudame.”

Koguduses teevad paljud tööd ära naised, kes tihtipeale jäävad märkamatuks ning vajavad teadmisi, toetust ja tähelepanu. Naistöötegijateni loodab juhtkond jõuda erinevate ürituste kaudu.

Erikäsitlust vajab peretöö. Naistel on teemasid, millega nad ei lähe meespastori jutule. Juhatus tahab korraldada temaatilisi üritusi ja teemaringe, et innustada naisi tundlikel teemadel rääkima. Lisaks on mitmeid inimrühmi, kes samuti vajavad toetust: nagu üksikemad, vallalised, lesed, koduvägivalla all olnud, majanduslikes raskustes olevad naised, ka noored ja lapsed, erivajadustega ja kriisis inimesed. Siin haakub naistöö teiste tööharudega, sh sotsiaaltööga.

Juhatusele tuli 2012. aastal ettepanek esitada Euroopa Baptistide Naisliidu (European Baptist Women's Union) juhatusse eestipoolne kandidaat. EBWU juhatuse valimised toimuvad maikuus. 

Juhatus otsustas esmakordselt ettepanekule vastata ja esitas kandidaadiks Annely Veevo, vaatamata naistöö rahalistele raskustele. “Minu kogemus on, et tihtipeale algab protsess otsusest. Kui asi on Jumalast, avanevad peale otsuse tegemist ka rahalised võimalused,” ütles Annely Veevo. Janice Viinalass lisas, et meie kandidaat peaks olema EBWUs hea Eesti esindaja, kes aitab läbi viia EBWU palvepäevi ja üritusi ning on infovahendajaks Euroopa ja Eesti vahel.

Koosolekul arutati veel, kuidas korraldada naistöö juhatusele saabuvat väliskorrespondentsi. Janice Viinalass on tegelenud ingliskeelsete ning Haldi Leinus soome- ja venekeelsete kontaktidega. Annely Veevo hakkab tegelema EBWU kirjadega.

Sellel aastal korraldab liidu naistöö juhatus Eestis kaks suuremat üritust: 13. aprillil toimub Haapsalus Kevadpäev naistele ja 2. novembril Kohilas Sügispäev, kuhu on oodatud ka mehed. 

 

Annely Veevo, juhatuse liige

Nädala moto: Issanda laua juures

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017