Konverentsi "Terved suhted" ettekannete salvestused

Teatame rõõmuga, et nüüd on võimalik järgi kuulata 2. novembril 2013.a toimunud konverentsi „Terved suhted" ettekandeid.

Konverentsil käsitleti nii inimlikke kui ka jumalikke suhteid, ning ettekannete ja arutelude salvestused leiate lehelt Salvestused.

 

 

Päeva kirjakoht: 1Ms 41:37-57
Nädala moto: Jumala auhiilgus

kutse kool KEILA 20 1200x848