Kodulehe suunaja

Suvefestival „…järgi?“ toimus sel aastal Kohilas

7.-9. juulini 2017 toimus Kohilas meie Liidu 23. suvefestival, pealkirjaga „…järgi?“. Kohila Baptistikoguduse pastor Viljar Liht ja koguduseliikmed tegid ära tohutu töö, et ligi 1000 osalejale luua keskkond, kus tundsime end teretulnuna ning kus Püha Vaimul oli ruumi tegutseda.

Pikemat ülevaadet suvefestivali kohta võite lugeda Eesti EKB Liidu uuelt kodulehelt: Suvefestival „…järgi?“ toimus sel aastal Kohilas

Nelipühade soovid 2017

ERKI TAMM
Eesti EKB Liidu president

Saabuva Nelipühaga meenutab ülemaailmne kristlik kogudus Jeesuse antud tõotuse täitumist: „Te saate väe Pühalt Vaimult...“ (Ap 1:8) Selle jumaliku Vaimu väes sündis kogudus, millest võime meiegi olla osa 2000 aastat hiljem. Nelipühapäeval üllatusid „partlased ja meedlased ja eelamlased..., roomlased, juudid... ja araablased“, et nad kuulevad Jumala suurtest tegudest neile arusaadaval viisil! Kõikjal, kus evangeeliumi kuulutatakse, vajame justnimelt seda imet.

Nelipühaga ei meenuta me vaid algkristlastele osaks saanut. Meiegi oleme sama „Vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe Vaimuga“ (1Kr 12:13). Püha Vaimu isikus on Jumal kohal ning tegutseb siin maailmas ja ennekõike Kristuse koguduses ning koguduse kaudu, et Jumala Kuningriigi õigus ja arm saaks nähatvaks.

Paljud kristlased on saanud ärritatud vabariigi presidendi sõnavõttudest eesti riigi ilmalikkuse kohta. Kahjuks vastab see paljuski tõele. Teisalt on see meie väljakutse. Jumala tegutsemine peab saama koguduse kaudu nähtavamaks ja tajutavamaks. Nii nagu nelipühapäeval ja sellele järgnenud ajal, kui „apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist“ (Ap 4:33) ning „apostlite käte läbi sündis palju tunnustähti ja imetegusid rahva seas, ja nad olid kõik koos ühel meelel“ ning kogudusse „lisandus neid, kes uskusid Issandasse, suurel hulgal nii mehi kui naisi“ (Ap 5:12 jj).

Las Nelipüha sündmused inspireerivad meid ja täidavad igatsusega saada vaimult tuliseks (Rm 12:11) Jeesuse tunnistajaiks, kelle kaudu kogetakse Jumala üleloomulikku armastust ning Püha Vaimu imesid.

HELINA VOOGNE
Misjonitöö koordinaator

Apostlite tegude 1:8 tuletab meelde, et saadud Püha Vaimu vägi on selleks, et võiksime olla Jeesuse tunnistajaiks ilmamaa äärteni. Ka meil Eestlastel on selles osas oma roll ja kutsumine. Mul on hea meel, et meie hulgas on nii neid, kes on läinud "ilmamaa otsteni", kui neid, kes neid selles toetavad. Usun, et meil võiks olla veelgi rohkem välis- ja sisemisjonäre, koguduserajajaid, ja neid, kes on ära tundnud oma kutsumuse olla soolaks ja valguseks just seal, kus nad parasjagu on.

Kutsun teid ja kogudusi üles, toetama meie Liidu koguduste ühist misjonitegevust. Võimalusi on mitmeid:

  1. võib toetada välismisjonäre. Leiad lühiülevaate nende tegevusest siit: http://misjon.ekklesia.ee/misjonarid-2/
  2. toeta noorte suvist misjonireisi Bosniasse ja Kosovosse http://misjon.ekklesia.ee/misjoniseiklus/
  3. toeta misjonit Gruusias "adopteerides" kohaliku Gruusia misjonäri
  4. toeta koguduserajamise meeskondi

Oleme üks ihu ja kui keegi meist läheb, siis me läheme kõik - ühel meelel.

Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi tervitus ülestõusmispühadeks AD 2017

"Jeesus on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud."

Kallid vennad ja õed, Kristuses,Sel ajaloolisel sündmusel, mida täna kogu maailma kristlastega meenutame, on vaimses maailmas kõikemuutev vägi, sest enne seda on "surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe - Jeesuse Kristuse - kaudu." (Rm 5:17)

Kuradi hirmuvalitsemine surma kaudu on lõpetatud! Patu karistus on kantud, lunahind on makstud. Süüdistajalt ja inimkonna vaenlaselt on võetud tema relvad. Uus elu võimalus on Kristuses Jeesuses.

Paulus kuulutab seda võrratut evangeeliumi, hüüdes: "Armu läbi te olete päästetud! -, ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses." (Ef 2:5-7)

Võtame vastu, mis meile on antud ja jagame edasi, mida oleme saanud!


Kõikevaldavat elu Kristuses Jeesuses!

Erki Tamm
Eesti EKB Koguduste Liidu president

Kevadine naistekonverents "Kõnelused Jumalaga"

Millised on sinu kõnelused Jumalaga? Julgustavad vestlused? Ühepoolsed heietused? Tule kenale kevadpäevale ning saa uut innustust muuta oma suhe Jumalaga sügavamaks!

EKB Liidu kevadine naistekonverents "Kõnelused Jumalaga" toimub laupäeval 29. aprillil kl 10.30-17.00 Tallinna Reaalkoolis Estonia pst 6.

Päeva peakõneleja on rahvusvahelise taustaga tunnustatud kõneleja Rommy Yrjölä Helsinki Saalemi Nelipühikogudusest.

Seminare viivad läbi tuntud naised Eestis.

 

Sõna kuulmine ja sõnakuulmine - Annely VeevoAnnely Veevo

Igapäevase müra seest on raske tunda ära Jumala häält, veel enam – kuulda, mida Tema meile ütleb. Jumal suhtleb meiega iga päev, Ta on
osaline meie igapäeva elus, kui me vaid laseme Tal seda teha.
Annely Veevo räägib sellest, kuidas tunda ära Jumala häält, kuidas
Teda usaldada ja mida saadud sõnumitega peale hakata.

 

 

Mari VahermägiKohtumispaik - Piibel - Mari Vahermägi

Jumal mitte üksnes ei kõnele meiega läbi Piibli, vaid Tema Sõna puhul on tegemist palju enamaga - kohtumisega, isiksuse muutumisega, Isikuga - kõne ja sõnad on osa sellest. Selle tegelikus keskmes on Jumala olemus, armastus ja vägi. Mari Vahermägi räägib elumuutvatest kohtumistest Piibli lehekülgedel.

 

 

Rita RüsseMiks ja kuidas? - Rita Rüsse

Rita on pärit Järvakandist ja sealse nelipühikoguduse liige aastast
1993. Koguduse karjasena teenib eelmisest aastast alates. Seminaril
soovib ta heita pilku teemale, miks on vaja ka naistel järgida Jumala
kutset ja milliseid valikuid see meie ette seab.

 

 

 

Muusikaga teenivad Karmeli koguduse ansambel “Püha Müristus” ja PLL ülistustiim Johanna Vahermägi juhtimisel.

Loe edasi: Kevadine naistekonverents "Kõnelused Jumalaga"

Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverents „Järgime Jeesust!“ 21.-22. aprill 2017

Lähtuvalt Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu põhikirja §-st 23 ja vanematekogu otsusest, toimub Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverents „Järgime Jeesust!“ 21.–22. aprillil Tallinnas, Nõmme Baptistikoguduse palvelas (Puuvilja tn 4).

KAVA

Reede, 21. aprill

18.00 Registreerumine

18.30 Avajumalateenistus; jutlustab Johann Theron misjoniorganisatsioonist „Kingfisher“ (Lõuna-Aafrika Vabariik), teemal „Kristlased ehitavad kirikuid, järgijad toovad taeva maa peale"; muusika Craig Hamer – Tartu International Fellowship Kristlik Kogudus

20.00 Kohvipaus

20.30 Jagamine ja arutelu teemal „Jünger argipäevas" – pastor Tõnis Roosimaa ja Johann Theron

Laupäeval, 22. aprill

9.30 Tervituskohv

9.45 Piiblitund teemal „Laupäev=pühapäev=esmaspäev – kuidas järgida Jeesust päris maailmas?“ – Johann Theron; muusika Madis Kivisilla ansambel

11.00 Kohvipaus

11.15 Aruandekoosolek delegaatidele

13.30 Lõuna

14.30 Jumalateenistus; jutlustab Liidu president Erki Tamm, muusika kogudustevaheline ansambel

Terve päev töötab Eestpalvetuba!

Naiste kevadpäev 2017: "Kõnelused Jumalaga"

Naiste kevadpäev "Kõnelused Jumalaga"  toimub 29. aprillil 2017 kell 10.30-17.00 Tallinna Reaalkoolis. Täpsem päevakava tuleb varsti

Alamkategooriaid

  • Keskuse uudised
  • Koguduste uudised
  • Naistetöö
    • Naistetöö üksikud artiklid
  • Sündmused
Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017