Eesti Rootsi Sillaehitus tõi Eestisse neli noort meest

Sillaehitus - Brobygget on EKBK Liidu ja Rootsi Misjonikiriku vaheline koostööprojekt süveneb

Liidu Noorsootöö Keskusel on tihedamad suhted Eksjö Misjonikirikuga Rootsis. Koostöö on jõudnud nii kaugele, et kevadisel koolivaheajal külastas 20.-25. märtsil neli Eksjö noormeest Eestit. Reisi eesmärk oli tutvuda koguduse noortega ja midagi koos teha ning panna oma käsi külge ka sotsiaalsfääris.

  Põhiliselt olid nad koos liiduga äsja liitunud Laagri koguduse noortega. Nende siin olemise ajal võõrustas neid Laagri koguduse noortejuht Helina Voogne.

  Noored saabusid pühapäeval kohe Laagri koguduse jumalateenistusele, kus andsid oma tervitused ning laulsid. Õhtul tutvuti Gruusia misjoniga oikumeenilises Misjonikohvikus. Ning peale seda jätkus veel jõudu vaadata filmi "Laulev revolutsioon".

Noored olid tulnud teenima mitte niisama aega veetma. Esmaspäeval koos linna ekskursiooniga toimus palverännak ja Eesti Noortemissiooni noorte liikmete juhatusel tutvuti ka linnatänaval inimestega, et neile rääkida Jumalast. Samal õhtul korraldati Laagri noortele ja nende sõpradele filmi- ja mängudeõhtu. Teisipäeval kiikasid rootslased sisse Kesklinna noortekeskusesse ja veetsid seal kohal olnud noortega toredalt aega.  Ja hiljem toimus üks tore lauamängude õhtu, mis spontaanselt läks üle ülistusõhtuks.

Koos Eesti noortega läksid nad veel tänavatele, et kohtuda inimestega ja nendele Jumalast rääkida. Oli mitmeid huvitavaid vestlusi, ka ühe kristlasega, kes sai väga julgustatud sellest, et noored on niiviisi väljas julgelt Jumalast rääkimas.

Õhtuks ja ööks oli aga plaanitud väike ellujäämisretk metsa koos Laagri koguduse pastori, noorte ja noortejuhtidega. Peale väikest külastust Nõmme Baptistikoguduse kasutatud riiete poodi, kust hangiti endale soojad riided öösel väljas magamiseks, võis seiklus alata. Noored ehitasid metsa iglu, tegid lõket, grillisid ja rääkisid tähtsatest asjadest. Rootslaste jaoks oli aga iglus liiga palav ja nad magasid lageda taeva all :)

Oma reisi viimasel päeval käisid nad koos Eesti noortega Sõbra Käe supiköögis, kus nad olid abiks supijagajatele ning oli väike mini-kontsert supiköögi külastajatele. Sõbralt Sõbrale kauplust külastati ka, et näha, kuidas seal töö käib, sest suures osas nende kaupluste töö ongi võimalik tänu Rootsi Misjonikirikule. 

Õhtul põigati sisse veel Oleviste noorte Saue kodugruppi, et koos palvetada ja Jumalat tänada.  Laagri koguduse noortejuht Helina Voogne ütles: "Võib öelda, et tore oli näha selliseid rõõmsaid ja hakkajaid Rootsi noori ja kõik kes me nendega kokku puutusime saime väga julgustatud."

3.aprillil 2011 ordineeriti Moostes Allar Laugesaar diakoniks

Pühapäeval, 3. aprillil ordineeriti Mooste Baptistikoguduses diakoniks Allar Laugesaar. Uuele jumalariigitöölisele palusid õnnistust president Meego Remmel ja Mooste koguduse pastor Ermo Jürma.

Allar Laugesaar on üles kasvanud Mooste koguduse keskel. Juba pikka aega on ta oma mitmekülgseid andeid rakendanud koguduse teenistusse: töötanud pühapäevakooli lastega, mänginud koguduse pasunakooris, laulnud koguduse muusikakollektiivides, olnud ustav ja ettevõtlik sotsiaalhoolekandes, revisjonikomisjoni liige, jaganud Jumala sõna. Vend Allar on abielus ja nende peres kasvab kolm last. Oma vaimulikku haridust täiendab ta praegu TÜ religiooniantropoloogia magistrantuuris. Allar Laugesaar on ka EKB Liidu revisjonikomijoni liige.

Pidulikul jumalateenistusel oli Meego Remmeli jutlus erilislet suunatud uuele diakonile. Muusikas teenis kaasa Tartu Salemi noor vend Rasmus oma laulude ja kitarrisaatega.

Pärast jumalateenistust vahetati tee- ja kohvilauas koos Liidu presidendiga informatsiooni koguduse tööst.

Virumaal kasvab usk koguduse kasvu ja rajamisse

Eesti EKB Koguduste Liidu Virumaa piirkonnas ja Rakvere Karmeli koguduses saab üha selgemaks praeguse lootekoguduse tulevane sünd tütarkoguduseks Kundas. Rakvere koguduse pastor ja piirkonna juht Gunnar Kotiesen ootab koguduseliikmetelt isiklikku panust koguduse sünnile kaasaaitamiseks ning piirkonna kogudustelt vaimulikku tuge.

25. märtsil kogunesid Viru piirkonna töötegijad ühisele nõupidamisele Kundas, palvetamaks üheskoos koguduserajajate eest ning andmaks sealsamas jumalateenistusteks kasutatavatele ruumidele vaimulikku õnnistust ja märgilist tähendust.

Liidu president Meego Remmel külastas Rakveres asuvat emakogudust 24. märtsil, et jagada kogemusi ning julgustust uue koguduse sünnile kaasaaitamiseks. Samal nädalal uusi liikmeid ristinud ja 27. märtsil tervelt 11 liikme võrra kasvanud Karmeli kogudus on kogunud tuntust aktiivse laste- ja noortetöö kaudu. Kevadkoolivaheajal korraldati kaks laagrit, aprillis avatakse linnarahvale ja koolilastele eripärane "ülestõusmispühade näitmaailm".

GLS seminar esitles ebatäiuslikku pastorit

2. aprillil Tallinnas EMK Teoloogilise Seminari ruumides toimunud GLS rahvusvahelist väikeseminari avades esitles GLS Eesti juht Meelis Kibuspuu hulganisti kokkutulnud kogudusekarjastele ja teistele juhtidele ebatäisulikku pastorit John Burke'i Texasest. Austini linnas asuva Gateway koguduse moto ja veendumuslik tervitus ütleb: "No Perfect People Allowed!" ehk "Täiuslikud inimesed pole lubatud!"


Kiiresti kasvava koguduse rajaja ning pastor Burke, kes varem teenis kaasa Bill Hybelsi Willow Creek koguduses Chicagos, tunnistas, et ei tema ega keegi ta koguduses pole täiuslik. Tallinna seminaril osalejatega oma kogudusetöö kogemusi jagades tõi ta mitmeid näiteid Gateway koguduse keskel muudetud eludega inimestest. Tuhandeid inimesi haaravas koguduses tunnistavad nii mehed kui naised, olgu nooremad või vanemad, kuidas nad on leidnud end esimest korda kirikus teretulnud olevat ning vabanenud tänu sellele umbusust Jumala ja kaasinimeste suhtes, minevikuhaavadest, erinevatest sõltuvustest, gay- ja lesbisuhetest ning homoidentiteedist ja igasugustest pahedest ning pattudest, mille kohta Gateway kogudus piibellikult kinnitab: "Tule, nagu oled, aga ära jää endiseks!"


Päeva lõpul kohtusid Liidu president Meego Remmel ja peasekretär Erki Tamm koos teiste vaimulike töötegijatega veel mõttevahetuseks John Burke'i ja tema kaastöölistega. Kibuspuu avaldas tänu tähendusrikka seminari läbiviimise eest. Remmel palus eestimaalasi teeninud vendadele jätkuvat õnnistust ning kordaminekuid ka järgnevatel seminaridel Põhjamaades ning Suurbritannias.

Rohkem pilte leiad siit

Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris lõpetas täiendkoolituse hulk väikeste koguduste töötegijaid

Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris oli aprillikuu algus tavapärasest pidulikum. Kuu teisel päeval lõpetas järjekordse üheaastase täiendkoolitusprogrammi hulk koguduste töötegijaid. Enamus osalejatest kuulusid väikestesse Liidu kogudustesse.

Koolitus keskendus teemale "Kogudus heade muudatuste algatajana". Kokku õpiti üheskoos Jumala Sõna tundma viiel nädalavahetusel 2010. a oktoobrist 2011. a aprillini. Selise Nelipüha Koguduse pastori Koit Kase sõnutsi andis kogu koolitus väga vajalikke lisateadmisi nendele, kel seisab ees koguduse teenimine diakoni või diakonissina.

Ühiselt omandati teadmisi vabakoguduste ja ühiskonna seoste, Piibli käsitlemise, praktilise eetika, koguduse juhtimise ja hingehoiu kohta.
Eriti kasulikuks pidasid koolitujad ühiseid osadusõhtuid Tartu koguduste keskel. Tutvuti Kolgata, Salemi, Risttee ja Annelinna koguduste töö ja tegemistega. See andis hea võimaluse teha järeldusi ka osaleja kodukoguduse töö kohta.

Loenguid pidasid Toivo ja Einike Pilli, Margus Kask, Ermo Jürma, Peeter Roosimaa, Meelis Kibuspuu. Koolituse viiel korral osales kokku 32 inimest.
Kõrgema Usuteadusliku Seminari sooviks on aidata kogudusi nende töötegijate koolitamisel. 2011/2012 õppeaastal on võimalik Seminaris õppida nii tasemekoolitusel kui ka mitmetel erinevatel täiendkoolitustel. Täpsemat infot nende kohta saab Seminari kodulehelt.

Sõnum 2011. aastaks

Täname Jumalat, et meie koguduste naistöö on kasvanud ja kasvab jätkuvalt tänu huvile ja võimalustele. Rõõm on tõdeda, et saame olla arengulises ja edasiliikumise protsessis. Sellele liikumisele on kaasa aidanud ka naistöö juhatuse uuenenud koossesisus: Agnes Pulk (Böning), Katri Tammsaar, Kairi Tõkke, Janice Viinalass, Helina-Diana Helmdorf, Ene Metsamaa, Haldi Leinus ja Karin Raja.

Meie naiste igatsus on, et oleksime julgustuseks oma abikaasadele, sõpradele, ümbritsevale kogukonnale ja tervele ühiskonnale. Kõigile Piibli naistele mõeldes võime uhkusega öelda, et neil oli suur osa Jumala plaanide realiseerumises. Kuid seda mitte sellepärast, et nad olid naised, vaid et neil oli jumalakartus, mis andis tarkuse, otsustavuse ja julguse toime tulla keerulistes olukordades. Nii vajame meiegi julgust, et usaldada Jumalat, et uskuda iseendasse ja ulatada teistele abikäsi.

Selleks oleme 2011. aastal planeerinud ettevõtmisi, mis kannavad sõnumit „Julge uskuda!"

Meie eesmärgid aastal 2011 on lisaks:

  • arendada ja laiendada koostööd teiste konfessioonide naistöö juhtidega
  • tugevdada koostööd Euroopa Baptistiliidu Naiste Ühinguga (EBWU) ühisürituste läbiviimiseks ja delegatsioonide vahetamiseks

Kallid naised, kogu maailm on Jumala käes. Jumalakartus kingib meile tarkuse ja julguse. Julgegem seda uskuda!

Alamkategooriaid

  • Keskuse uudised
  • Koguduste uudised
  • Naistetöö
    • Naistetöö üksikud artiklid
  • Sündmused
Päeva kirjakoht: Est 4:1-17
Nädala moto: Paastumine

kutse kool KEILA 20 1200x848