GLS seminar esitles ebatäiuslikku pastorit

2. aprillil Tallinnas EMK Teoloogilise Seminari ruumides toimunud GLS rahvusvahelist väikeseminari avades esitles GLS Eesti juht Meelis Kibuspuu hulganisti kokkutulnud kogudusekarjastele ja teistele juhtidele ebatäisulikku pastorit John Burke'i Texasest. Austini linnas asuva Gateway koguduse moto ja veendumuslik tervitus ütleb: "No Perfect People Allowed!" ehk "Täiuslikud inimesed pole lubatud!"


Kiiresti kasvava koguduse rajaja ning pastor Burke, kes varem teenis kaasa Bill Hybelsi Willow Creek koguduses Chicagos, tunnistas, et ei tema ega keegi ta koguduses pole täiuslik. Tallinna seminaril osalejatega oma kogudusetöö kogemusi jagades tõi ta mitmeid näiteid Gateway koguduse keskel muudetud eludega inimestest. Tuhandeid inimesi haaravas koguduses tunnistavad nii mehed kui naised, olgu nooremad või vanemad, kuidas nad on leidnud end esimest korda kirikus teretulnud olevat ning vabanenud tänu sellele umbusust Jumala ja kaasinimeste suhtes, minevikuhaavadest, erinevatest sõltuvustest, gay- ja lesbisuhetest ning homoidentiteedist ja igasugustest pahedest ning pattudest, mille kohta Gateway kogudus piibellikult kinnitab: "Tule, nagu oled, aga ära jää endiseks!"


Päeva lõpul kohtusid Liidu president Meego Remmel ja peasekretär Erki Tamm koos teiste vaimulike töötegijatega veel mõttevahetuseks John Burke'i ja tema kaastöölistega. Kibuspuu avaldas tänu tähendusrikka seminari läbiviimise eest. Remmel palus eestimaalasi teeninud vendadele jätkuvat õnnistust ning kordaminekuid ka järgnevatel seminaridel Põhjamaades ning Suurbritannias.

Rohkem pilte leiad siit

Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris lõpetas täiendkoolituse hulk väikeste koguduste töötegijaid

Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris oli aprillikuu algus tavapärasest pidulikum. Kuu teisel päeval lõpetas järjekordse üheaastase täiendkoolitusprogrammi hulk koguduste töötegijaid. Enamus osalejatest kuulusid väikestesse Liidu kogudustesse.

Koolitus keskendus teemale "Kogudus heade muudatuste algatajana". Kokku õpiti üheskoos Jumala Sõna tundma viiel nädalavahetusel 2010. a oktoobrist 2011. a aprillini. Selise Nelipüha Koguduse pastori Koit Kase sõnutsi andis kogu koolitus väga vajalikke lisateadmisi nendele, kel seisab ees koguduse teenimine diakoni või diakonissina.

Ühiselt omandati teadmisi vabakoguduste ja ühiskonna seoste, Piibli käsitlemise, praktilise eetika, koguduse juhtimise ja hingehoiu kohta.
Eriti kasulikuks pidasid koolitujad ühiseid osadusõhtuid Tartu koguduste keskel. Tutvuti Kolgata, Salemi, Risttee ja Annelinna koguduste töö ja tegemistega. See andis hea võimaluse teha järeldusi ka osaleja kodukoguduse töö kohta.

Loenguid pidasid Toivo ja Einike Pilli, Margus Kask, Ermo Jürma, Peeter Roosimaa, Meelis Kibuspuu. Koolituse viiel korral osales kokku 32 inimest.
Kõrgema Usuteadusliku Seminari sooviks on aidata kogudusi nende töötegijate koolitamisel. 2011/2012 õppeaastal on võimalik Seminaris õppida nii tasemekoolitusel kui ka mitmetel erinevatel täiendkoolitustel. Täpsemat infot nende kohta saab Seminari kodulehelt.

Sõnum 2011. aastaks

Täname Jumalat, et meie koguduste naistöö on kasvanud ja kasvab jätkuvalt tänu huvile ja võimalustele. Rõõm on tõdeda, et saame olla arengulises ja edasiliikumise protsessis. Sellele liikumisele on kaasa aidanud ka naistöö juhatuse uuenenud koossesisus: Agnes Pulk (Böning), Katri Tammsaar, Kairi Tõkke, Janice Viinalass, Helina-Diana Helmdorf, Ene Metsamaa, Haldi Leinus ja Karin Raja.

Meie naiste igatsus on, et oleksime julgustuseks oma abikaasadele, sõpradele, ümbritsevale kogukonnale ja tervele ühiskonnale. Kõigile Piibli naistele mõeldes võime uhkusega öelda, et neil oli suur osa Jumala plaanide realiseerumises. Kuid seda mitte sellepärast, et nad olid naised, vaid et neil oli jumalakartus, mis andis tarkuse, otsustavuse ja julguse toime tulla keerulistes olukordades. Nii vajame meiegi julgust, et usaldada Jumalat, et uskuda iseendasse ja ulatada teistele abikäsi.

Selleks oleme 2011. aastal planeerinud ettevõtmisi, mis kannavad sõnumit „Julge uskuda!"

Meie eesmärgid aastal 2011 on lisaks:

  • arendada ja laiendada koostööd teiste konfessioonide naistöö juhtidega
  • tugevdada koostööd Euroopa Baptistiliidu Naiste Ühinguga (EBWU) ühisürituste läbiviimiseks ja delegatsioonide vahetamiseks

Kallid naised, kogu maailm on Jumala käes. Jumalakartus kingib meile tarkuse ja julguse. Julgegem seda uskuda!

Alamkategooriaid

  • Keskuse uudised
  • Koguduste uudised
  • Naistetöö
    • Naistetöö üksikud artiklid
  • Sündmused
Päeva kirjakoht: 2Ms 34:1-9
Nädala moto: Päästekindluse pakkumine

kutse kool KEILA 20 1200x848